Symtomkoll

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. Resultat

Om patienten

Se till att du svarar på alla frågor

Observera att alla frågor ska besvaras utifrån personen i fråga.

Vilket är ditt/personens kön ?

Lokalisering av smärta

Se till att du svarar på alla frågor

Var är smärtan lokaliserad just nu?

Beskriv smärtan

Se till att du svarar på alla frågor

Hur skulle du beskriva smärtan?
Klicka på de alternativ nedan som stämmer

Tidsangivelser

Se till att du svarar på alla frågor

När började smärtan?

Specifika symptom

Se till att du svarar på alla frågor

Välj symptom från listan nedan
Klicka på de alternativ nedan som stämmer

Vänligen observera att diagnosen IBD inte bygger på enbart symptom utan kräver sakkunnig medicinsk utredning. Tala alltid med din läkare om du är orolig över dina symtom.

Ursäkta…

Detta verktyg är för personer över 18 år.

Är barnet under 18 år, kontakta sjukvården.

Ursäkta…

Denna symptomkoll är bara avsedd för smärta i nedre delen av buken.

Om smärtan är lokaliserad i övre delen av buken, vänligen kontakta sjukvården.

Dina resultat

Baserat på dina svar, rekommenderar vi att du kontaktar sjukvården.

Symtomkollen kan inte avgöra om dina symtom är relaterade till IBD. Kontakta sjukvården på 1177 för rådgivning. http://www.1177.se

Ditt resultat

Dina symtom är inte typiska för aktiv IBD.

(Personer med IBD har aktiva perioder (skov) varvade med lugnare perioder (remission) så symtomen är reducerade eller helt frånvarande.

Vänligen kontakta din läkare för vidare utreda dina symtom. Du kan ta med dig en kopia av resultatet från symtomkollen för att underlätta diskussionen.

Vänligen notera att IBD-diagnosen inte baseras enbart på symtomen utan kräver medicinsk utredning av en expert. Prata alltid med en läkare om du är orolig över dina symtom eller misstänker att du har IBD.

  1. Ladda ner skriv ut ditt svar från symtomkollen och ta med till din läkare.

Ditt resultat

Några av dina symtom liknar symtomen vid IBD.

Vänligen notera att IBD-diagnosen inte baseras enbart på symtomen utan kräver medicinsk utredning av en expert. Kontakta en läkare om du är orolig över dina symtom eller misstänker att du har IBD. Du kan ta med dig en kopia av resultatet från symtomkollen för att underlätta diskussionen..

Nästa steg:

  1. Ring din läkare och boka tid.
  2. Ladda ner skriv ut ditt svar från symtomkollen och ta med till din läkare.
  3. Lär dig mer om IBD Genom att besöka dessa sidor på hemsidan:

Innan du påbörjar symtomkollen…

Se till att du svarar på alla frågor

Att ha problem med magen kan vara oroande. Vi har tagit fram symtomkollen för att kunna utvärdera om dina symtom liknar symtomen vid IBD.

Vi vill veta om du är nöjd med symtomkollen så att vi kan göra eventuella ändringar. Innan du påbörjar symtomkollen, vänligen svara på följande 2 frågor.

Du lämnar nu inflammatorisktarm.nu

Vänligen notera att Ferring Läkemedel inte ansvarar för innehållet på denna hemsida.

Tack för ditt svar

Ditt svar har registrerats

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra symtomkollen för att ge bästa service.