Fråga - Rätt medicinering?

Fråga:

Jag har diagnos UC sedan ca 9 år tillbaka.  Behöver hjälp med några viktiga frågeställningar:

Har asacol 800mg som jag skall äta 2 dagligen för alltid enligt sjukvård.

Detta är något som stört mej då jag haft färre besvär med åren som nu gått. Under våren var jag i kontakt med läkare med mina frågor om tarmens skick,  har undrat mer o mer, gjorde därefter en koloskopi där det visade sig att bedömningen blev "helt normal" tarm. Och prover mm. Har inte fått något mer utlåtande från läkare eller liknande. Jag undrar om detta är rätt medicinering osv Har lagt om mycket i kosten med åren och känner att jag kanske borde prova mej fram mer utan läkemedel? Känner inte att man får något gehör för sina frågor så länge man inte är mitt i ett skov eller problem... Tacksam för svar! Även tips på hur man bör gå vidare.

Svar:

Givetvis kan man inte säga att du ska använda denna medicin i all tid. Medicineringen måste alltid omprövas och den för tillfället mest effektiva (bäst effekt med minst bieffekter) rekommenderas.

Lika självklart är att du ska vara delaktig i den omprövningen så att du förstår varför du får den här rekommendationen. Dels förändras sjukdomens intensitet över tiden och dels utvecklas såväl kunskap som nya mediciner vilket kräver förnyade bedömningar. Om den här medicineringen är den rätta för dig just nu kan jag inte säga så mycket om utan att veta mer om din sjukdom. Om du har haft flera år utan inflammatorisk aktivitet kan det diskuteras att klara sig utan medicin men då måste man också beakta dels hur sjukdomens aktivitet tett sig tidigare dels hur utbredningen är i tarmen. Om aktiviteten tidigare varit aggressiv kan det vara mer tveksamt att sluta. Om utbredningen i tjocktarmen är större än endast på vänster sida kan det finnas vinster med fortsatt behandling med 5-aminosalicylsyrepreparat( 5-ASA som t.ex Asacol, Colazid, Dipentum, Mezavant, Pentasa), nämligen mindre risk för utveckling av cellförändringar med tiden.

Hälsningar
Per Karlén