Fråga - Entocort mot ulcerös kolit under längre tider?

Fråga

Hej, ulcerös colit, har ätit entercort länge, nu vill de att jag skulle trappa ned, har fått så jäkla ont i lederna, trött, har svårt att jobba, jobbar på ett demensboende, då ska man vara alert, skulle vilja ha svar snart tack på för hand. 

Svar

Hej! 
Det är inte vanligt att man medicinerar med Entocort mot ulcerös kolit under längre tider. Entocort är ju en sorts kortison och efter längre tids medicinering kan du drabbas biverkningar som skelettförsvagning och synproblem. Endast om du och din doktor har försökt med andra mediciner utan att lyckas och du kanske har något skäl att inte använda andra mediciner kan man hamna i långtidsbehandling med Entocort.

I första hand bör du ha försökt med någon typ av 5-ASA (5-aminosalicylsyra) medicin som t.ex Asacol, Colazid, Dipentum, Mezavant eller Pentasa i doser som anpassas efter ditt behov. Skulle det inte fungera fullt ut kan man överväga Azatioprin=Imurel. Skulle inte heller det fungera i optimala doser finns det idag en mängd andra mediciner som kan övervägas. 

Hälsningar 
Per Karlén