Fråga - Alternativ vid höga levervärden?

Fråga

Jag är en 49-årig kvinna som haft Ulcerös proktit sedan 2005. Det har nu blivit en utbredning av sjukdomen, som nu även omfattar sigmoideum. Har behandlats med Mezavant 2400mg per dag sedan ett halvår tillbaka. Denna behandling har haft mycket bra effekt. Tyvärr har jag nu fått föhöjda leverväden (Alat 1.5) och min läkare har sagt att jag ska göra en månads uppehåll med medicinen och sedan ta nya prover. Är nu rädd att få nya skov utan behandling samtidigt som jag förstår att jag måste göra detta för att utesluta andra orsaker till de höga värdena. Vad kan det finnas för alternativ om det visar sig att jag ej kan äta Mezavant. Hur farligt är det att ha lite för höga levervärden i förhållande till att få flera skov vilket ju är risken utan underhållsbehandling? Jag mår bra och har inga obehag av medicinen i övrigt.

Med vänlig hälsning Eva.

Svar

Hej Eva!
Du har behandling med en medicin som tillhör en grupp som kallas 5-aminosalicylsyramedel (5-ASA). I den här gruppen finns det flera preparat som t.ex. Asacol, Dipentum, Colazid, Mezavant, Pentasa, Salofalk. Den verksamma substansen i dessa preparat är densamma men medlen är sammansatta på olika sätt.

Förhöjningen av dina levervärden kan vara beroende på medicineringen men också på en hel mängd andra orsaker. Ibland ser man lätt förhöjda levervärden av sjukdomen i sig men detta gör man inget annat åt än fortsatta kontroller.

Du har ju en väl fungerande 5-ASA medicinering och om man nu kan knyta den här mycket måttliga leverförändringen till medicineringen så kan du försöka att byta till något av de andra preparaten. 
Att ha en lätt förhöjning av levervärden i den nivå som du här beskriver kan också vara acceptabelt om man har kontroll på att de inte stiger och det är inte förenat med ökade risker för komplikationer.
Du bör kunna se fram emot fortsatt bra effekt av 5-ASA medicin.

Hälsningar
Per Karlén