Fråga - Imurel och Ulcerös Kolit

Fråga:

Hej, jag har under några års tid behandlats med Imurel för Ulcerös Kolit och mått förhållandevis riktigt bra. Nu har jag under det senaste halvåret haft både låga röda och vita blodkroppar och varit tvungen att göra uppehåll i behandlingen under den mesta av den tiden. Nu har ett ordentligt skov börjat och min fråga är vad som vore den bästa behandlingen i det här läget och framöver? Hur vore mina möjligheter för en aferesbehandling?

Svar:

För att svara bra på den frågan skulle jag behöva veta en hel del utöver det som beskriver. Jag ska försöka orientera dig ändå. Att du under längre tid har haft en stabil bild, mått bra i tarmen och varit välbalanserad beträffande blodproverna med Imurel som enda behandling och att det nu plötsligt tillkommit något som gör att såväl vita som röda blodkroppar sjunkit kan förklaras av en virusinfektion. Kanske CMV eller EBV. Leverproverna brukar då samtidigt reagera dock vilket du inte nämner något om.

Om orsaken skulle vara en virusinfektion så brukar det gå bra att återgå till samma Imurelbehandling som tidigare när infektionen läkt ut. Studier och erfarenhet säger oss att det oftast går bra att få samma effekt vid återinsättning av Imurel. En annan möjlighet skulle kunna vara att du tillfört någon annan medicin som förlångsammat nedbrytningen av Imurel vilket ju då leder till att Imurel ackumuleras i kroppen och sänker halten av blodkroppar för mycket. I de flesta fall finns det någon anledning som ovan som förklarar. I mer sällsynta fall förstår man inte orsaken.

Aferesbehandling har främst använts till de patienter som inte svarat på den grundläggande, konventionella, behandlingen inkluderande 5-ASA (5-aminosalicylsyramediciner som t.ex Asacol, Colazid, Dipentum,Mezavant, Pentasa) och/eller Imurel och som har en kronisk inflammation, dvs inte de med glesa skov av sjukdomen. Om du tillhör den gruppen, och inte kan återgå till Imurel, så skulle aferesbehandling kunna vara ett alternativ. De övriga alternativ som finns är s.k. biologisk behandling (infliximab = Remicade, Remsima, Inflectra, adalimumab = Humira, vedolizumab = Entyvio, golimumab = Simponi). Vad som ska väljas beror på en mängd olika parametrar som t.ex hur din sjukdom tidigare har tett sig-aggressivitet- utbredning- kronisk eller skovvis-komplikationer som ledproblem, din ålder, förekomst av andra sjukdomar, reaktion på tidigare givna mediciner.

Hoppas att du ändå fått ut något av denna information. Möjligheterna är många och du kan absolut räkna med att kunna finna en behandling som håller dig fri från inflammation utan biverkningar.

Vänliga hälsningar
Per Karlén