Fråga - Ulcerös eller tarmficka

Fråga:

Har haft diarré i stort sett varje dag i 1,5 månad. Magsmärta och en svidande känsla i tarmarna har tillkommit de senaste 3 veckorna. Nu har smärtan tilltagit så mycket att det är outhärdligt. Buken svullen, kraftig smärta vid palpation, mest vä sida. Lättar marginellt vid tömning av tarm. Smärtorna är krampaktiga och kommer i omgångar med samtidig stark smärta i ryggrad och höjd med höftbenskammar.
Blev till slut akut där feber och 3siffrig sänka upptäcktes.
Men efter röntgen ändrar de sig från misstänkt kolit till divertikulit. Men eftersom jag inte varit trög någon gång i tarmarna och smärtan kommer krampvis känner jag mig kluven till preldiagnos.
Efter dygn med dropp och 2 dagars fasta har ömheten i buken minskat, sänkan har sjukit likaså feber. Inför hemgång skulle en rektoskopi göras och jag fick ta Klyx 24 0ml rektallösning. Efter mkt kort stund svider det i ändtarmen och jag väntar 4 min och går på toaletten. Detta utlöser kramperna som jag åkte in akut med men jag inte haft under hela tiden som flytande. Många toalettbesök följer och kramperna pågår i flera omgångar. Mkt stark smärta. Kan en uc vara en mer trolig diagnos är min fråga? Hade det varit en tarmficka borde väl inte reaktionen på Klyxen varit sådan?
Tack på förhand.

Svar:

Hej!
Divertiklar eller utbuktningar i tarmväggen-”tarmfickor”är mycket vanligt förekommande i västvärlden och ses i ökad frekvens efter 40 års ålder. De sitter ofta i nedre delen av tjocktarmen, längs tarmens vänstersida, men kan ses i hela tjocktarmen. Orsaken till dessa fickor är inte helt klarlagd men man tror att det hänger samman med för högt tryck som får tarmväggen att ge med sig. Förekomsten av divertiklar kallas divertikulos. Om tarminnehåll fastnar i dessa fickor kan de bli inflammerade och man får divertikulit.
Man tror att divertikulos har samband med den relativt fiberfattiga västerländska kosten men kanske kan även andra faktorer som läkemedel ha en del i detta.
Om en tarmficka blir inflammerad kan inflammationen sprida sig i den närliggande tarmslemhinnan och ibland också ge komplikation i form av perforation eller blödning.
Dina besvär kan mycket väl stämma med besvärlig divertikulit. Har man gjort datortomografi av buken ser man tydligt om där finns divertiklar så det kan knappast finnas tvivel. Inflammation i tarmslemhinnan som omger dessa inflammerade fickor förekommer ofta vid mer avancerad bild och om det finns tättställda fickor så kan större delen av mellanliggande tarmslemhinna involveras med inflammation.
Av det du beskriver så finns egentligen inget som talar för ulcerös kolit (UC) men svaret fås när divertikuliten läker. Om oförklarlig inflammation då kvarstår får man utreda med endoskopi med vävnadsprover.
Klyx kan ge allvarliga kramper i tarmen hos vissa och du skulle sannolikt fått samma reaktion i retad slemhinna oavsett inflammationsorsak.

Hälsningar
Per Karlén