Fråga - Kan det vara ulcerös kolit eller crohns sjukdom

Fråga:

Hej!

min dotter som är elva år har troligtvis ulcerös kolit eller crohns sjukdom. Hon tar nu salofalk två gånger per dag samt kortisontabletter som jag inte minns namnet på. (kortison en gång per dag, morgon) Min fråga är om det är vanligt att det tar lång tid innan det slutar blöda? Hon insjuknade ordentligt den 25/2-2014 och har idag varit på kortison i 20 dagar. Men de två sista tillfällena på toa, nr 2, har det varit blod med igen.

Oerhört tacksam för svar!

Med vänlig hälsning
Maria

Svar:

Hej Maria!
Du tänker helt rätt tror jag. Blodet ska försvinna inom en vecka-10 dagar normalt. Möjligen har ni påbörjat nedtrappning av kortison enligt schema vilket jag inte tycker man ska göra med mindre än att blodet försvunnit och tarminnehållet börjat få fastare konsistens som tecken på att inflammationen är under läkning.
Nu är din dotter endast 11 år gammal och ska inte bli tarmundersökt utan föregående sövning så när det gäller barn får man lita till lite andra tecken för att minimera antalet undersökningar. Kalprotektin i tarminnehållet kan då mätas för att få en uppfattning om hur inflammationen har utvecklats. Detta prov mäter, enkelt uttryckt, antalet avdödade vita blodkroppar i tarminnehållet och har med all sannolikhet kontrollerats före behandlingsstart. Det nya provet kan då jämföras med det första.
Är det blod så är det ju med all sannolikhet fortsatt inflammation och den insatta behandlingen har då inte varit tillräckligt effektiv för att uppnå framgång. Det kan ju dock vara så att tarminnehållets konsistens har blivit fastare och att behandlingen hjälper men inte tillräckligt. Kanske kan doserna av insatt behandling justeras. Är bilden beträffande blod, antalet tömningar och konsistens oförändrad sedan behandlingen inleddes så bör man överväga annan behandling.
Mycket av grunderna om hur man bör bedöma tillståndet finns i kunskapen om vilken sjukdom, dess utbredning i tarmen och dess aggressivitet.
Det är viktigt att veta att det idag finns effektiva mediciner och metoder för att bemästra inflammatorisk tarmsjukdom och med ett klokt användande kan utläkning uppnås i de allra flesta fall. Forskningen går också snabbt framåt med nya behandlingsmöjligheter inom snar framtid.
Du bör kontakta din dotters barngastroenterolog för att diskutera vidare angående den aktuella behandlingen.

Med vänlig hälsning
Per Karlén