Fråga - Diarré, viktminskning och ledvärk

Fråga:

Jag är en kvinna på 27 år och har 3 barn. I 12 år har jag haft helvetisk smärta från magen med grötiga diarreer, viktminskning, ledvärk, mörkt blod och slem i avföringen m.m. Jag har 72 olika symptom, och jag har gått till säkert 20 olika läkare varav ingen tagit mig på allvar. Jag fick 6 olika antidepressiva på 3 år jag provade den första sorten men fick muskelkramper i sömnen, efter det tog jag aldrig de andra sorterna. 2013 bytte jag Vc och fick en läkare som skickade remiss till mag och tarm, samtidigt fick jag remiss till gyn eftersom man inte visste i vilken region problemen kom ifrån (har mycket problem med menstraution, uvi:er, svampinfektioner, äggledarinflammationer (varav den ena klibbade igen hela slidan vid 17 års ålder) m.m. 2014 gjordes en gastroskopi som visade bra, men jag hade helicobacter i avföringen. 2015 gjordes en rektoskopi som visade bra. Samma år togs 8 avföringsprover varav 3 visade blod, som jag själv inte sett. Våren 2016 gjordes en koloskopi som visade bra. Därefter gjordes en kapselendoskopi som visade inflammation i tunntarmen. Juni 2016 gjordes en laparaskopi, som gav mig diagnosen svår Endometrios och Adenomyos. Sammanväxningar hade vuxit fast i tarmarna, urinblåsan och kring livmodern. Jag går hos en endometrios specialist på sjukhuset. Jag har även smärtsensitisering. Hösten 2016 gjordes en ny koloskopi då jag och min läkare kommit överrens om att när jag åter ser blod i avföringen så ska en ny undersökning göras. Denna gång hittades det inflammation i ändtarmen, med början en bit ovanför anus. Biopsierna kunde inte påvisa tarmsjukdom, cancer, eller något annat.

Inflammationsvärderna var förhöjda, vilket aldrig syns på sänkan på mig. Det kollades även så att endometriosen inte vuxit genom tarmen, vilket den inte hade. VAD är det för fel på mig? Jag har även problem med sköldkörteln, och har fått en kallelse till endokrinologen. Ledvärken sägs bero på endometriosen, men jag har så många symptom att jag inte känner mig som människa ibland. Efter den senaste koloskopin började jag med min spruta mot endometrios. Enanton depot dual. Om den inte hjälper mig kommer livmodern tas bort. Jag känner stor skillnad efter första sprutan, trots att jag började blöda direkt, men mina tarmproblem är kvar. Smärtan är kvar. Blodet och slemmet likaså. Och min läkare verkar vara ett frågetecken, precis som jag. Tacksam för svar.

Svar:

Du skriver att kapselundersökningen av tunntarmen visade inflammation. Vilken typ av inflammation sågs, var i tarmen och hur tolkade man fyndet blir då mina frågor. Det fyndet taget samman med fynd av inflammation i ändtarmen talar ju för att det skulle kunna röra sig om Crohns sjukdom. Detta har dina doktorer säkert övervägt men tanken tycks ha övergivits av något skäl. Även ledvärken skulle ju väl kunna stämma med en inflammatorisk tarmsjukdom. Du är ju hårt drabbad och bilden är komplex med inblandning från olika specialiteter som givetvis bör kommunicera för att bättre försöka förstå problemen. Mycket är ju gjort och en del information bör man kunna få från fynden i buken vid laparoskopin (”titthålskirugin”), bilderna från kapselundersökningen, bilder från rektoskopin och vävnadsproverna. Även blodlaboratorieproverna kan vara till hjälp.

Hälsningar

Per Karlén