Fråga - aferesbehandlig av ulcerös och crohn

Fråga:

Jag har fått veta att det skall finnas en behandlingsform som heter aferesbehandling av ulcerös och crohn. Var görs en sådan behandling och när sätts den in? Hittar 5 års uppgifter på internet. Finns det nyare erfaren heter av en sådan behandling? Hoppas på svar!

Svar:

Aferesbehandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har använts i Sverige sedan 2002. Aferes betyder ”ta bort” och behandlingen innebär att immunologiskt aktiverade vita blodkroppar som är på väg till inflammationen i tarmslemhinnan tas bort från blodbanan och hindras därför att nå fram. De här aktiverade vita blodkropparna driver inflammationen vidare men kan de reduceras så kan inflammationen slockna. Behandlingen ges vid ett 25-tal sjukhus i landet och närmare information om var i din närhet kan du få från företaget som tillverkar den utrustning som används. mailto:info@otsuka.se.

Aferesbehandling används till de patienter med IBD som inte svarat på konventionell behandling (5-aminosalicylsyramediciner t.ex Asacol, Colazid, Dipentum, Pentasa och/eller Azatioprin = Imurel) och där annan behandling givit biverkningar eller på annat sätt är olämplig. Nyare studier kommer successivt. En av de senaste kan du läsa här https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26818659.

Behandlingen har inte samma starka vetenskapliga stöd som den konventionella behandlingen ovan eller de så kallade biologiska behandlingarna (t.ex Remicade, Remsima, Inflectra, Humira, Entyvio). Aferesbehandlingen har inga kända allvarliga biverkningar.

Hälsningar
Per Karlén