Fråga - Bakterier och virus samma problem?

Fråga:

Kort sjukdomshistoria. Långvarig diare över flera år. Blodprover normala, Kalprotektion positiv. Jag var på en Koloskopi där man såg aktiv inflammation i ca 30 cm av kolon. För övrigt normala fynd. Läkaren kunde inte säga vad det var men tog biopsier från olika platser. Han sa att det inte var typisk bild för Ulcerös kolit eller Crohns. Möjligtvis att tarmen har blivit exponerad för bakterier eller virus som den inte har klarat att återhämta sig från. Fick recept på Cortiment för 2 månader för detta. Har försökt googla förklaring och mekanism på dette utan resultat. Kan verkligen bakterier och virus ge samma långvariga symptom som vid IBD? Eller är det mest sannolikt att svaret från biopsin visar på IBD?

Svar:

Nej du har rätt i att så långvariga besvär knappast orsakas av infektion. De flesta infektioner i tarmen självläker. Ett fåtal kräver antibiotikabehandling. Det är ju dessutom endast en del av tjocktarmen som är angripen så det du beskriver talar för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)i första hand. Sannolikt har man också tagit odling från tarminnehållet för att kunna vara säker på att det inte rör sig om infektion. Detta svar och svaret från vävnadsproverna blir ju viktiga pusselbitar för diagnosen.

Hälsningar
Per Karlén