Fråga - Akut inflammation i tunntarm

Fråga:

Jag har under det senaste året åkt akut 3 ggr till sjukhus pga akut inflammation i tunntarmen (vid övergången till tjocktarmen), en av gångerna fick jag även blodförgiftning då bakterier läkte ut i blodet. Jag har då fått hög feber, kräkningar, diarre och buksmärtor vilket blivit bättre efter en bred antibiotikakur (vilket dock slagit ut tarmen helt flera veckor framåt). Det har diskuterats om detta kan vara början till chrons sjukdom men jag har inte fått någon diagnos. Står i kö sedan 6 månader för att göra en rektoskopi. Min fråga är om detta låter som crohn samt om crohn blir värre och om skov kan uppkomma pga stress? Mitt jobb är otroligt stressigt. Har precis haft 5 veckors semester och mått toppen men efter 1 dag på jobbet började jag kräkas och har nu grönaktig diarre. Vill också lägga till att jag för 7 år sedan hade cancer i livmodertappen och då hade mycket tarmproblem pga av strålningen. Har dock inte haft några besvär av detta de senaste 5 åren.

Tacksam för svar!

Svar:

Den strålbehandling som du för 7 år sedan fått pga cancern i livmoderstappen kan ha skadat slemhinnan i tarmen. Efter strålbehandlingen fick du mer akuta tarmproblem vilket inte är ovanligt. Den tarminflammation som den här strålbehandlingen orsakat kan efter lång tids lugn helt plötsligt bli aktiv igen och ge blödningar, feber, kramp och buksmärtor. Jag antar att du inte väntar på att få göra en rektoskopi (=undersökning av ändtarmens slemhinna) utan att det du väntar på är en undersökning som kallas koloskopi eller kolo-ileoskopi (=koloskopi-undersökning av hela tjocktarmen och kolo-ileoskopi-undersökning av hela tjocktarmen och sista delen av tunntarmen). Den här undersökningen gör man i normalfallet i anslutning till det akuta insjuknandet för att bättre kunna ställa diagnos. Det kanske mest sannolika är att dina problem kan förklaras av strålskadad tarm men Crohns sjukdom kan inte uteslutas. Hur det ser ut i tarmslemhinnan kompletterat med vävnadsprover från tarmen kan i de flesta fall avgöra vad som drabbat dig. Crohns sjukdom kan försämras av negativ stress.

Hälsningar

Per Karlén