Fråga - Orolig för medicin till barn

Fråga

Hej!

Vår son på 13 år har i drygt 10 månader haft kraftiga magsmärtor, illamående och diarré varvat med förstoppning.
Efter skopiundersökning fick han i förra veckan diagnosen Mikroskopisk kolit.
Han tar nu Pentasa 2 tabl morgon och kväll samt Budenofalk 3 mg 2 tabletter på morgonen. Jag känner mig orolig över Budenofalk eftersom det står i bipacksedeln att man inte har uppgifter om hur den medicinen påverkar barn över 12 år och inte alls ska ges till barn under 12 år. Vår son fyllde 13 år i Augusti men är i kroppsstorlek högst som en 11-åring. Ytterligare ett problem är att han inte kan svälja tabletter och hans läkare sa att vi i nödfall får öppna kapslarna, vilket vi nu gör. Vad jag förstår så är inte det alls bra!?
Hur kan vi göra för att lära honom svälja sina tabletter så det underlättar för honom? Hur vanligt/ovanligt är det att barn i hans ålder inte klarar av att svälja tabletter...

Svar:
Hej!
Mikroskopisk kolit drabbar i alla åldrar men främst personer i övre medelåldern och med övervikt för kvinnor. Det är alltså relativt ovanligt att en så ung pojke drabbas men inte unikt. Vid den här diagnosen är det viktigt att man uteslutit samtidig förekomst av celiaki (gluteninducerad tarmsjukdom) som många gånger ses parallellt.
I första hand behandlar men med stoppande medel av typen loperamid (t.ex. Dimor, Imodium, Loperamid, Travello). Om inte tillräcklig effekt av detta ges Questran, eventuellt i kombination med stoppande medel enligt ovan.
Om dessa medel ej ger tillräcklig effekt ges budesonid (t.ex Budenofalk, Entocort) vilket i de allra flesta fall leder till besvärsfrihet. Budesonid är ett kortisonpreparat som skiljer sig från ”vanligt” kortison på så sätt att det snabbt bryts ned i levern och därför ger mer begränsade biverkningar.
Man försöker alltid att begränsa användningen av kortison till absolut minsta möjliga. Ibland ser man återkomst av symtomen när man slutar med budesonid och då kan man behöva behandla med ett preparat som håller återkommande sjukdomsaktivitet borta. Man använder sig då av 5-aminosalicylsyra = 5-ASA (t.ex Asacol, Pentasa). Er son har svårt att svälja tabletter och Pentasa finns då i ”sachet”-form = grovt granulat = mindre korn som sväljs ned och kan vara lämpliga att pröva.
Att det i FASS står att man inte har uppgifter om hur medicinen påverkar barn är ju vanligt eftersom mediciner ju mycket sällan är utprovade på barn. Erfarenheterna får man främst av användning som sker efter det att preparatet registrerats. Mindre studier finns utförda på barn (se t.ex FASS-text för förskrivare under Entocort). Anledning till oro för kort behandling av en i övrigt frisk och medicinfri 12-åring finns inte.

Budesonidkapslarna togs fram för att specifikt behandla patienter med Crohns sjukdom lokaliserad i tunntarmen, särskilt sista delen av tunntarmen. Kapslarna innehåller magsaftskyddade korn med budesonid och de är avsedda att frisätta kortisonet pH-beroende så att kortisonet blir fritt när det har kommit en bit ut i tarmen där miljön blir allt mindre sur. Om de små kornen sväljs ned efter det att kapseln delats behöver det inte innebära något stort problem i detta fall då man behandlar en inflammation i tjocktarmen men teoretiskt kan behandlingseffekten påverkas negativt. Man får pröva sig fram och göra det bästa i situationen. Får man tillräcklig effekt, d.v.s att patienten blir normaliserad i tarmfunktionen så är allt gott och väl. Någon fara med att dela kapslarna finns inte.

Att barn har svårt att svälja tabletter eller kapslar är inte helt ovanligt och sannolikt förstoras problemet av den uppmärksamhet som det här, av naturliga skäl, ges. Det är viktigt att resonera med barnet om varför medicinen måste användas och att respektera att han gör så gott han kan.

Sannolikt klarar man sig med en begränsad budesonidbehandling om 6-10 veckor och kan sedan trappa ned och se om medicinering blir nödvändig i framtiden och då försöka klara sig med enbart 5-ASA.

De allra flesta patienter med mikroskopik kolit kan med klok medicinering uppnå fullständig besvärsfrihet.

Hälsningar Per Karlén