Fråga - Kollagen kolit och IBS

Fråga:

Jag har ätit budenofalk 3mg c:a 15år för kolagen colit har oxå ibs. jag har tagit en tablett varannan dag. Har försökt trappat ner på den tabletten men det går inte får så akuta vatten diarer. Men nu har jag gjort det trappat ner och tagit bort den, Det är inte bra att äta kortisorn för kroppen så länge tarmen blir aldrig bra med budenofalk,men den håller tarmen lugn. Fick en stroke för tre år sen. Kortisorn ger högt blodryck. Jag har så vattninga diarer nu och många. Finns ingen medicin som inte ger farliga biverkningar. jag är 58år och fortfarande sjukskriven från stroken.

Svar:

Kollagen kolit är en sjukdom som drabbar tjocktarmens slemhinna med en typ av inflammation som normalt inte kan ses med ögat men som ses och diagnosticeras i de vävnadsprover som tas i samband med tarmundersökningen med koloskopi. Det finns ytterligare en sjukdom med liknande bild som kallas lymfocytär kolit och som samlingsnamn för denna och kollagen kolit används namnet mikroskopisk kolit. Inflammationen leder till diarré. Oftast vattentunt tarminnehåll utan blod och många gånger med mycket frekventa tömningar. Man uppskattar att vardera av dessa sjukdomar förekommer hos 6/100 000 innevånare. Orsaken är okänd men mycket talar för att det är en autoimmun sjukdom som triggas igång av innehållet i tarmen och startar en immunologisk reaktion som leder till inflammation. Det är också vanligare att andra autoimmuna sjukdomar förekommer samtidigt och särskilt då glutenintolerans/ celiaki, diabetes och sjukdom i sköldkörteln.

Alla åldrar och bägge könen kan drabbas men de flesta insjuknar i åldern 60-70 år och det finns en övervikt för kvinnor. Obehandlad kan den här sjukdomen ge handikappande diarré, ibland även nattliga, buksmärtor och viktnedgång. Besvären kan komma och gå i skov men är ibland kontinuerliga. Behandlingen är dock vanligen mycket effektiv och de flesta kan bli helt återställda. Förstahandsbehandlingen är den som du har haft så länge, nämligen budesonid (Budenofalk eller Entocort), 3 mg, 3 kapslar varje morgon. Den här dosen trappas sedan ned under 2-3 månader. Ibland går det inte att trappa ned utan man får hålla sig till en underhållsdos på en eller ibland två kapslar varje morgon under en längre tid. Ibland har man god nytta av loperamid (Dimor, Imodium, Loperamid, Travello) och ibland av Questran.

I enstaka fall blir det mycket lång tids behandling med budesonid och man måste som du gör då tänka sig för då det finns oro för komplikationer av kortison. Den här typen av kortisonbehandling är dock förhållandevis skonsam då endast en mycket liten del av dosen når hela kroppen och vi ser sällan kortisonkompikationer vid budesonidbehandling. Efter så här lång tids behandling bör dock skelettet kontrolleras med en bentäthetsmätning. Om allt ser bra ut här och du blir helt besvärsfri av en kapsel varannan dag tycker jag lugnt att du kan fortsätta så. Alternativt kanske att du kan klara dig utan budesonid om du stöttar med loperamid eller Questran, åtminstone i perioder. Om du däremot inte blir helt besvärsfri av budesonid så kan man göra försök med azatioprin (Azatioprin, Imurel) och om inte heller det ger tillräcklig effekt har man i sällsynta fall använt även biologisk behandling (infliximab = Remicade, Remsima, Inflectra) eller adalimumab = Humira.

Det är viktigt att känna till att de här mikroskopiska koliterna inte är förknippade med överdödlighet eller cancer.

Vänliga hälsningar
Per Karlén