Fråga - Kan min medicin påverka min diare

Fråga:

Hej!
Jag är en kvinna 65 år. Jag har celiaki sen ca 20 år tillbaka. Sedan några år har det visat sig att jag även har Lymfocytär kolit. Innan jag gjorde coloskopi där man upptäckte koliten så hade jag ofta diarré. Jag fick då Entocort som jag har ätit ganska länge och varit skapligt bra, men sen fick jag en ny läkare och han tyckte inte att jag skulle äta dessa tabletter längre, han trodde inte att det hjälpte på mig och jag var ju inte heller helt bra. Han tyckte att jag skulle äta mycket fibrer och t ex bananer och försöka bli bättre i magen på det sättet, men det hjälpte dåligt. Jag har nu fått Pentasa, men nu är jag otroligt dålig i magen. Får springa på toa hela tiden med tunna diarréer som luktar illa. Sen några dagar har jag nu slutat med tabletterna men diarrén fortsätter ändå. Jag vet inte vad jag ska göra. Man har inte ett bra liv när man måste veta att det finns en toa på nära håll hela tiden. Jag kommer väl att kontakta min läkare igen, men det skulle vara intressant och höra någon annan läkares rekommendation av medicin
Tacksam för svar

Svar:
Hej!
Lymfocytär kolit och kollagen kolit kallas gemensamt mikroskopisk kolit beroende på att inflammationen oftast inte ses vid tarmundersökning med instrument utan endast vid mikroskopisk analys av vävnadsprover från tjocktarmen. De här sjukdomarna är tämligen nya och kollagen kolit beskrevs första gången 1976 av en Malmöläkare och lymfocytär kolit beskrevs 1989.
De här sjukdomarna drabbar alla åldrar men drabbar framför allt kvinnor i åldern 60-70 år. Symptomen är frekventa diarréer, ofta vattentunna, utan blod, viktnedgång och buksmärtor.
Ca 6 patienter per 100.000 invånare drabbas årligen av lymfocytär kolit. Kollagen kolit är ungefär lika vanligt. I de allra flesta fall kan patienter med mikroskopisk kolit, som tidigare ofta tolkades som IBS (=”irritable bowel sydrome”) eller misstolkades, bahandlas till besvärsfrihet. Prognosen är också mycket god. Många patienter med lymfocytär kolit har endast ett skov av sjukdomen. Besvären kan återkomma men behandlingen kan återinsättas och är effektiv. Sjukdomarna är förknippade med ökad risk för celiaki (=glutenintolerans) men ingen ökad risk för allvarliga följder av sjukdomen har påvisats.
Man tror att orsaken till mikroskopisk kolit är att tarminnehållet startar en immunologisk reaktion hos vissa människor. Vissa infektioner i tarmen som Clostridium difficile, Yersinia enterocolitica och Campylobacter jejuni har rapporterats kunna utlösa sjukdomen och också vissa läkemedel som NSAID-preparat (=anti-inflammatoriska läkemedel), magsårsmedel som Lanzo och så kallade SSRI-preparat som används mot nedstämdhet.
Behandlingen är i första hand stoppande medel som loperamid (=Dimor, Imodium, Loperamid, Travello) eller Questran. Ibland försöker man med 5-ASA-medel (5-aminosalicylsyra) som används vid annan inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit och Crohns sjukdom). Du hade ju fått prova med Pentasa som en är en sådan medicin som hos vissa kan ge god effekt. Om det inte blir snabb förbättring slutar man efter några veckor. Om tarmfunktionen fortfarande inte har normaliserats ger man Budenofalk eller Entocort. Man börjar med dosen 9 mg varje morgon. Nästan alla blir bra med denna dosering. Om det inte blir helt bra ändå får man överväga att behandla med Imurel=Azatioprin.
Du har således varit bra länge med Entocort men nu prövat Pentasa utan effekt. Det rimliga är då att återgå till den fungerande medicinen Entocort och försöka hitta den lägsta dosen som du håller dig helt bra på. Om det blir långa tider som du måste behandla dig och man inte kan komma ned i dos till 3 mg så brukar man överväga Imurel. Entocort är ju ett kortisonpreparat som visserligen inte ger så mycket biverkningar som ”vanligt” kortison av typen Prednisolon men som man ändå försöker undvika i långtidsbehandling för att undvika bieffekter. Mer fibrer kommer sannolikt inte att hjälpa dig så mycket.
Du kan glädja dig åt att så många som 80% av patienter med lymfocytär kolit normaliseras efter drygt 3 års sjukdom. Om du nu således ånyo blir återställd av Entocort så är det klokt att först söka minsta möjliga dos och sedan kontinuerligt göra försök att sluta helt med medicinen.
Du ska inte acceptera annat än normaliserad tarmfunktion.

Hälsningar Per Karlén