Fråga - Hur påverkas jag av Azatioprin

Fråga:

Hej! 

Jag har fått diagnosen: kolagen kollit
Har provat: imodium, quesrtan, mezavant. Kodein till natten.
Jag har diabetes 1, nevropati, fibromyalgi, IBS, låga värden på matsmältnings hormon( äter Creon, 3st tablå till varje måltid).
Kortsidorna är inte bra alternativ för mig p.g.a diabetes.
Nu har jag fått betänketid från min magotarm doktor om jag vill börja äta Azatioprin.
Jag har läst om biverkningar och är väldigt orolig.
Min fråga är i första hand hur påverkas mina andra sjukdomar av azatioprin?
PS jag äter Neurontin 1400mg morgon och kväll.
Finss det någon annan typ av behandling mot kolagen kollit?
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning, 
 

Svar:

Hej! 

Du har kollagen kolit som är en inflammation i tjocktarmens slemhinna som leder till vattentunn diarré.
I det närmaste alla fall kan man behandla till besvärsfrihet med mediciner och sjukdomen ger inga följdkomplikationer.
Du har fått behandling med stoppande = Imodium= Loperamid,=Dimor=Travello, Questran och Mezavant. Mezavant är ett läkemedel som kallas 5-ASA medel (5-aminosalicyrsyremedel) varav det finns ett flertal som kan användas som t.ex Asacol, Colazid, Dipentum, Pentasa.
Hjälper inte dessa medel tillräckligt prövar man med Budesonid eller Entocort som är en typ av kortison och det medel som har den bäst dokumenterade effekten vid kollagen kolit. Att du inte fått försöka den medicinen beror sannolikt på att du har diabetes och att doktorn är orolig för att kortisonet ska störa din diabetessjukdom och dess behandling.
Här beror det ju på hur pass svårreglerad din diabetes normalt är. Du har antagligen insulinbehandling och om diabetesen är stabil kan man överväga kortison som Entocort och noga kontrollera blodsocker och anpassa insulinet så att diabetesregleringen ändå blir bra. Kanske räcker det med några månaders behandling och om diarréerna sedan håller sig borta kanske flera år kan man överväga återbehandling om de kommer tillbaka.
Om din diabetes är svårreglerad eller att du behöver lång tids behandling med medicin av typen Entocort så kan man överväga Imurel=Azatioprin.
Detta är en utomordentligt välfungerande medicin som ett stort antal patienter använder årsvis utan biverkningar. Vi har mycket stor kunskap om och erfarenhet av den medicinen då den har används sedan 60-talet. Problemen med den är som du skriver att ca 15 % av patienterna inte tål den av olika skäl. Om man inte tål den får man sluta och besvären försvinner då.
Imurel lugnar ned det överaktiverade immunförsvaret som leder till sjukdomen. Denna verkan sker genom att nybildningen av antalet vita blodkroppar minskas. Om den nybildningen av vita blodkroppar minskar för mycket kan man drabbas av infektioner och därför måste blodprover kontrolleras regelbundet så att lagom anpassad dos ges. Första tiden varje vecka men senare kan provtagningen glesas ut till varannan- var tredje månad.
Fördelen med Imurel är att den inte påverkar din diabetes och inte heller dina övriga mediciner. Även om många drabbas av biverkningar och får sluta med medicinen så klarar sig ca 85 % av patienterna utan biverkningar.
När man överväger vilken behandling som kan vara lämplig för dig så väger doktorn samman flera faktorer som hur svåra besvär du har, övriga sjukdomar och de besvär som dessa ger, medicinering, din ålder och givetvis hur du själv ser på saken efter att ha fått information.

Hälsningar Per Karlén