Fråga - Blödande tarmslemhinna

Fråga

Hej,

Fick diagnosen mikroskopisk kolit (med drag av Ulcerös kolit) för några år sedan. Varit insatt på två omgångar kortison men står nu endast på Pentasa. Har ofta problem med blödningar vid toalettbesök, ibland så mycket att man inte kan se botten i toaletten, plus att det droppar ut. Detta är främst under PMS. Min mage har nu varit bra några månader men en koloskopi gjordes där tarmslemhinnan var utan anmärkning. Dock väldigt lättblödande. Betyder detta att jag aldrig haft Mikroskopisk kolit eller har jag det fortfarande men att inflammationen är borta för tillfället. Bör jag sluta med Pentasa? När jag slarvar med medicinen så börjar magen krångla igen. Har mycket problem med trötthet och värk i leder.

Finns det några andra sjukdomar som kan ställa till det med blödande tarmslemhinna?

Tack på förhand!
Med vänlig hälsning H

Svar

Hej!
Mikroskopisk kolit (MC) ger inte blödning från tarmen. Den kallas mikroskopisk eftersom det normalt inte ses några förändringar i tjocktarmens slemhinna med ögat men däremot tydliga förändringar när man tittar på vävnadsprover från slemhinnan.
Vid ett fåtal fall har man sett att patienter som har mikroskopisk kolit (två former finns : kollagen och lymfocytär kolit) plötsligt övergår i ulcerös kolit (UC). I de flesta fall ses detta dock endast i vävnadsproverna men ibland har vi sett övergång i UC med synliga förändringar i slemhinnan och även blödningar. Även övergång från känd UC till MC har beskrivits och detta leder då tanken till att UC och MC kanske är de två ytterligheterna av samma sjukdom. Det mesta kring detta är dock mycket oklart och större patientmaterial har ännu inte presenterats i litteraturen.
Du tycks således tillhöra den här lilla gruppen där MC övergått i UC och nu även med blodiga diarréer.
De flesta av de patienter som har haft den här övergången mellan MC och UC har dock haft tämligen milt uttryck av sjukdomen.
Om tarminflammationen lugnar sig med 5-ASA (5-aminosalicylsyrapreparat varav det finns ett flertal som t.ex Asacol, Colazid, Dipentum, Salofalk förutom Pentasa) talar det ju för att du har behov av den medicinen. Koloskopin visade ju också att det såg bra ut.
Om du har ledvärk som bedöms som sekundära till den inflammatoriska tarmsjukdomen så kan man överväga Salazopyrin istället. Det här är ”urmedicinen” för 5-ASA preparat som togs fram på redan på 40-talet. Effekten är likvärdig med 5-ASA preparaten men Salazopyrin innehåller sulfa och har ofta mycket bra effekt på ledinflammationen också.
När man börjar med Salazopyrin måste man vara mycket försiktig om man inte redan vet att man tål sulfa. Sulfa kan ge en hel del bi-effekter. Regelbunden blodprovstagning krävs. De flesta tål dock preparatet och du skulle sannolikt ha mycket bra effekt på såväl tarm som leder.

Hälsningar 
Per Karlén