Fråga - Kan Crohns leda till andra sjukdomar?

Fråga:

Jag undrar om man har chrons, kan det leda till andra sjukdomar.
 

Svar:

Crohns sjukdom är en sjukdom som drabbar vår egna kropps försvar mot bland annat infektioner och andra sjukdomar. Vi kallar det för en immunologisk sjukdom.Har man en immunologisk sjukdom så ökar risken lite för att man även ska drabbas av en annan immunologisk sjukdom. Riskökningen är lite olika för olika immunologiska sjukdomar. Störst risk för samsjuklighet  finns för psoriasis. Så har 9% av Crohnpatienter också psoriasis och risken för att få psoriasis om man har Crohns sjukdom är ökad cirka 7 gånger.

Hälsningar

Per Karlén