Fråga - Vanligt med 2-3 avföringar/dygn?

Hej!

Jag har crohns i tunntarmen och behandlas med entocort. Antalet avföringar har blivit bättre men jag har symtom kvar, så som diarreer, illamående, buksmärta m.m. Jag undrar om det är vanligt vid crohns att antalet avföringar/dygn är normala dvs 2-3 gånger. Dock övervägande diarré.

Är detta vanligt vid crohns? Borde jag inte ha uppåt 10 tarmtömningar/dygn (som jag haft tidigare) om jag fortfarande är i ett skov? Varför har jag diarré men inte lika ofta? Talar detta för någon annan orsak än min crohns? 

Vänliga hälsningar

Svar

Hej! 
Tunntarmen är ju många meter lång och symptomen beror på en mängd olika faktorer som var i tunntarmen din inflammation sitter, hur stor del av slemhinneytan som är angripen och om inflammationen främst håller sig till själva slemhinnan eller också angriper och går igenom delar eller hela tarmväggen. Inflammationen kan vara tämligen mild och ge inga eller ringa symptom och den kan vara aggressiv och förtränga tarmen och ge mycket symptom även om endast en liten del av slemhinnan är angripen. 
Vad som är vanligt går således inte att ge ett allmängiltigt svar på. Vad som däremot är helt klart är att ambitionen är att du ska vara helt fri från symptom från din Crohninflammation. I de flesta fall lyckas man idag med den målsättningen.

Inflammationen är ju inte helt av eller på utan kan minska eller öka gradvis och symptomen variera mycket. 
Kartläggning av var i tarmen inflammationen sitter och hur aggressiv den är blir således viktig grundinformation för att kunna avväga rätt behandling. 
Entocort är en speciell form av kortisonkapslar som släpper ut sitt verksamma läkemedel i stigande grad ju mindre surt det blir i tarmen (pH-beroende), dvs mer släpps ut ju längre bort från den sura miljön i magsäcken som kapseln kommer. Kortisonet verkar direkt i slemhinnan och tas sedan upp genom tarmväggen och bryts snabbt ned i levern så att endast mindre mängder når blodbanan. Risken för bi-effekter minskas på det sättet.

Den här behandlingen använder man för att snabbt minska inflammationen men inte för lång tids behandling. För underhållsbehandlingen som krävs för att hålla borta inflammationen använder man andra läkemedel.

Den behandling du har tycks inte vara tillräcklig. 

Hälsningar
Per Karlén