Fråga- Fistlar och Crohn

Fråga: 

Varför tar ni aldrig upp ämnet fistlar som är så svåra att ha? Är dom obotliga eller går det att få bort dom? Mycket jobbigt för dom är ett stort handikapp. Ingen colon kvar är opad med en ira. Jag är mycket orolig hur ska detta gå. Är40 år, fick ulcerös vid 6 års ålder och har skrivit förut.

Svar:

Hej!

Fistlar som komplikation till inflammatorisk tarmsjukdom är som du skriver ett stort kliniskt problem och olika aspekter har diskuterats i den här frågespalten vid ett flertal tillfällen.

Med fistel menar man en trådsmal gång som utgår från den inflammerade slemhinnan i tarmen, bryter igenom tarmens vägg och sedan tar sig fram i vävnaden. Ofta mynnar dessa fistlar kring ändtarmsområdet men kan också uppstå som förbindelse mellan olika tarmavsnitt eller från tarm till urinblåsa eller från tarm till vagina eller hud eller till andra närliggande vävnader. Fistelproblematiken hör till Crohnsjukdomen och kan drabba upp till 25% av patienterna med tiden. På insidan av den trådsmala gången finns inflammerad vävnad. Om fisteln mynnar på hudytan tömmer den sig med en varinnehållande vätska.

För att förhindra fistelproblematiken är det viktigt att behandla Crohninflammationen aggressivt i ett tidigt skede och inte låta sig nöja med förbättring endast. Crohninflammationen ska behandlas bort så att patienten är fri från besvär och inflammationen verkligen har läkt ut, kontrollerat med endoskopi eller magnetresonansteknik (MR) eller annan metod.

De mediciner och kirurgiska och andra metoder som vi har tillgång till idag ger oss goda möjligheter att behandla bort den inflammatoriska aktiviteten i fistlarna. Om man lyckas med det och får fisteln att sluta sig innebär den inte längre något problem för patienten. Fistelns lokalisation i vävnaden kartläggs med magnetisk resonansundersökningsteknik (MR) och utgör underlag för beslut om hur man bäst ska behandla.

Fistlar mot inre organ måste oftast avlägsnas kirurgiskt. När det däremot gäller den vanligaste fistellokalisationen, med öppning kring ändtarmen, blir det dock mer besvärligt eftersom fisteln ofta tagit sig vägen genom slutmuskulaturen. Man kan då inte skära bort fisteln eftersom det skulle resultera i obotliga skador på patientens förmåga att hålla tätt i ändtarmen. En vanlig åtgärd är tillfällig behandling med en tråd som knyts på utsidan och håller fisteln öppen. När inflammationen har behandlats framgångsrikt med medicin kan tråden ofta avlägsnas.

Hälsningar Per Karlén