Fråga - Viktnedgång

Fråga:

Jag håller på att utredas för ibd och har lite frågor.

Bakgrund

Jag har haft problem med magen vid måltid i minst 10 år. Jag blir uppsvälld och får ont. Avföringen är oftast lös eller hård. Men i snart fyra månader har jag haft diarré dygnet runt säkert 15 ggr per dag har gått ner ca 6 kg. Jag gick till vc och där konstaterades att jag hade ett värde på calprotektin på 80 samt blod. Koloskopin visade lite svullen tarmslemmhinna och jag väntar svar från biopsin. Senaste crp var på 11.

och jag är mycket trött. Jag hade även s-calcium på 2,56 men albuminkorrigerat blev det 2,49.

Frågor:

Kan jag vara fri från diagnos?

Vad kollar de efter i biopsin?

Hur lång tid brukar det ta innan man får diagnos?

Hur länge kan man ha ett skov och går de över av sig själv?

 

Svar:

Du har diarré sedan åtminstone 4 månader och nu även med blodtillblandning. Koloskopin visar svullen slemhinna. Calprotectin (som är ett känsligt prov för att påvisa inflammation i tarmen) är mycket lätt förhöjt.

Du frågar om du kan vara fri från diagnos och jag antar då att du menar fri från IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) diagnos.

Ihållande diarré under 4 månader med tillkomst av blod talar ju för att tjocktarmen är inflammerad. Om hela tjocktarmens slemhinna är svullen men utan andra förändringar och calprotectin endast 80 öppnar det för flera olika möjligheter. Det kan röra sig om IBD men möjligheten av en annan typ av tarminflammation som ibland räknas in som IBD och som kallas mikroskopisk kolit finns också. Den diagnosen ger dock inte blödning från tarmslemhinnan så då krävs att man hittar en annan orsak till blödningen.

I biopsier från tarmslemhinnan (=små vävnadsprover) letar man i mikroskop efter hur cellerna i slemhinnan är påverkade. Är de påverkade som typiskt vid IBD, som vid mikroskopisk kolit, som vid infektion eller på annat sätt? Svaret på dessa prover brukar dröja 2-5 veckor. Det kan tyckas lång tid men bedömningen görs av speciellt utbildade läkare (patologer) efter det att provet har bäddats in i paraffin, snittas i mycket tunna skivor, färgats och lagts på glas.

Svaret på dessa vävnadsprover är en del i diagnosen som för övrigt består i en mängd faktorer som hur du insjuknade (kan en infektion med bakterier, virus eller annat ligga bakom?), hur länge du varit sjuk, om IBD finns i släkten, hur stor del av tarmen som var drabbad och hur slemhinnan mer exakt såg ut vid koloskopin, om även sista delen av tunntarmen var inflammerad, hur eventuella förändringar i laboratorieproverna såg ut, om det finns andra förändringar i hud, slemhinnor eller leder som ökar sannolikheten för IBD.

Ett skov vid IBD kan hålla i sig i veckor, månader eller längre och vissa patienter med IBD har inte skov utan kronisk inflammation.

Om det skulle visa sig att diagnosen blir IBD så är möjligheten att behandla framgångsrikt mycket stora.

 

Hälsningar

Per Karlén