Fråga - Flera symptom, flera sjukdomar

Fråga:

Hej!
Har så ofantligt många frågor, men inga svar av de läkare jag träffat eller på googel.

För snart två år sedan hade jag symtom som kraftigt illamående, spänd buk, ständiga diarrér, buk smärtor, vikt ned gång, färskblod i avföringen, febertoppar mm.
Gastroskopi visade enligt marsh-skalan 3b - celiaki.
Koloskopi visade solitärt rektal ulcus syndrom genom biopsi och bedömning.
Blodprover ua. F.kalprotektin 500.

Nu efter snart två år är illamåendet bättre. Men buksmärtor, diarrér utan att hinna till toaletten, blod i avföringen är det ingen skillnad på. Har prövar pred-clysma, salazopyrin, inolaxol, zyloprokt, imodium, postafen och självklart strikt glutenfri kost.
Ny gastro visade på läkt tunntarm efter ett år och koloskopi visade på ytterliggare ett sår brevid det tidigare såret ca 10 cm upp i rektum. Labprover fortfarande ua, F.Kalprotektin på 1900.
Tilläggs ska att jag aldrig varit förstoppad. Har så länge jag kan minnas haft diarrér. En bra dag mellan 3-5 per dag en dålig dag mellan 10-16 diarrér. Mycket slem och ibland blod.

Min frågor är:
Kan en defekografi vara till hjälp för vidare utredning.
Kan det vara IBS också? alltså tre diagnoser på samma gång? (IBS, celika och rektalulcus syndom)
Kan verkligen F.Kalprotektin vara så pass högt av ett sår i rektum? (Har fått för mig att så höga värden endast ses vid IBD.)
Kan man göra något åt dessa diarrér? Diarrérna minskar min livskvallite något otroligt.
Är tacksam för alla tips som kan fås!

Mvh Therese

Svar:

Hej Therese!
Solitary rectal ulcer syndrome (SRUS) är inte alls alltid solitära utan kan vara fler. Ett vävnadsprov från såret har en typisk bild och bör finnas annars kan man ifrågasätta diagnosen. I vissa studier har upp till 26 % av patienterna blivit feldiagnosticerade! Kanske kan såret då vara en del i en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) eller annat.
Orsaken till SRUS är oklar och omdiskuterad. Sannolikt uppstår såret dock efter framfall av ändtarmens slemhinna eller möjligen invagination (tarmen skjuts in i sig själv).
Diarré är mer sällan huvudproblem utan snarare förstoppning. Annars blödning från tarmen, smärta vid tarmtömning, känsla av ofullständig tarmtömning ses vanligen.
Defekografi (röntgenfilmning av tarmtömningsförloppet) kan vara till hjälp för att se om det finns t.ex. framfall av ändtarmen och bör i ditt fall utföras.
Kalprotektin mätt i tarminnehåll kan absolut vara 500 vid SRUS, men är i ditt fall egentligen mindre intressant eftersom vi ju vet att det finns sår i ändtarmen och då blir kalprotektin förhöjt (mäter enkelt uttryckt antalet avstötta vita blodkroppar-reagerar på all inflammation).
Med IBS (irritable bowel syndrome) förstås ju ett tillstånd där tarmens muskelsammandragningar inte längre är samordnade. Tänk dig att musklerna dras ihop bakom tarminnehållet för att föra det framåt, då måste samtidigt musklerna framför vidga sig om det inte ska bli stopp. För att det här ska fungera så måste de olika musklerna kommunicera med varandra. Om den samordningen störs så kommer inte tarminnehållet att föras fram effektivt och vi får symptom som diarré eller förstoppning, gasspänning, uppblåsthet mm. En inflammatorisk process i tarmen kan störa den här samordningen och på så sätt ge besvär som vid IBS.
Så till diarréerna. Till att börja med tycker jag att man ska reda ut varför du har dessa handikappande diarréer. När vi har svaret på det kan du få effektiv behandling och med största sannolikhet bli av med besvären.
Det första jag tänker på är att såret i ändtarmen kanske är en del i IBD som jag nämnde ovan och då blir ju behandlingen därefter. En annan möjlighet är ju att diarrén har helt andra orsaker och att du då kanske har ännu en diagnos. Grundutredningen omfattande sköldkörtel, vävnadsprover från hela tjocktarmen mm bör utföras om det inte redan är gjort. Din tunntarm är ju utläkt med kostbehandling och kan således knappast skyllas för diarrén. Det finns mängder av möjliga orsaker till diarré och man börjar med att utesluta eller bekräfta det som är vanligast. Du ska inte gå med diarré som skylls på ett ändtarmssår utan att andra skäl har uteslutits.

Hälsningar
Per Karlén