Du är inte ensam!

Välkommen till inflammatorisktarm.nu. Här hittar du information och support om inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), till exempel  information om tarmproblem, olika typer av IBD och tips om vad man ska tänka på när man har IBD.

Att leva med IBD

Orolig över tarmproblem?

Har du förstoppning, diarré, blod i avföringen eller magsmärta? Kontrollera om dina symtom liknar symtomen vid IBD. 

Jobba när man har IBD

Använd IBD arbetsplanerare för att få individuella rekommendationer för att hantera IBD på arbetsplatsen  - för dig och din arbetsgivare.